دستگاه جوش آلفا

   این دستگاه دارای 6 رنج   A  75 ،A    100  ، A 125  ،  A 150  ،  A 175  ، A 200      جهت جوشکاری می باشد  که سه رنج اول برای کارها و مصارف خانگی و سه رنج بعدی برای کارهای نیمه صنعتی و کارگاهی استفاده می شود. این دستگاه ها دارای فن دائم کار و همچنین سنسور حرارتی است که در صورت گرم شدن بیش از حد دستگاه چراغ سیگنال آن روشن شده ولی مانع جوشکاری
 نمی شود و  به عنوان یک هشدار می باشد.

گروه تولیدی و بازرگانی سخت شیمی ، ورودتان را به سایت سخت شیمی خوش آمد می گوید.