جعبه ابزار

این محصول در 4  سایز 30 ، 35 ، 40 و 50  سانتی و در 3 مدل یک طبقه ، دو طبقه و  سه طبقه با رنگ بندی ها ی متنوع به بازار ارائه می گردد.لازم به ذکر است که جهت مقاومت بیشتر در برار رنگ پریدگی و زیبایی این محصول از رنگ های استاتیک استفاده شده است.
گروه تولیدی و بازرگانی سخت شیمی ، ورودتان را به سایت سخت شیمی خوش آمد می گوید.